CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobata de directorul general in data de 21 /05/ 2018

PRINCIPIILE COMPANIEI TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica expune principiile de baza ale TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. privind protectia datelor cu caracter personal si standardele de securitate a datelor si asigura conformitatea cu legile nationale si internationale, in vigoare, privind protectia datelor.

Principiile TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Respectarea legilor, corectitudine si transparenta

Datele personale vor fi colectate si prelucrate in mod legal, corect si transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiectilor datelor.

Limitarea la scopul specificat

Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite si legitime si nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile initiale.

Acuratetea datelor / Actualitatea datelor

Datele personale vor fi precise si, in cazurile in care este necesar, actualizate constant. TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. va lua toate masurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertentele in mod prompt.

Limitarea la datele necesare

Datele personale vor fi adecvate, relevante si limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi pastrate pentru o perioada mai lunga de timp decat este necesar.

Drepturile subiectilor datelor cu caracter personal

TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. respecta drepturile tuturor subiectilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restrictia prelucrarii sau a stergerii acestora si referitor la acuratetea acestora. TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. va furniza informatii clare despre modul si scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal ale subiectilor.

Stergerea datelor cu caracter personal

Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal va fi definita. TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. elimina datele personale care nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau in cazul in care consimtamantul este retras si nu se mai aplica niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrarii datelor / Securitatea datelor

Datele personale vor fi prelucrate in conditii de siguranta. Vor fi luate masuri tehnice si organizationale adecvate privind securitatea datelor, impotriva prelucrarii sau a alterarii neautorizate, impotriva pierderii sau a distrugerii, precum si impotriva dezvaluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. asigura, in totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidentialitatea si autenticitatea in ceea ce priveste datele cu caracter personal. In eventualitatea unui incident, TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. are abilitatea de a restaura, in timp util, disponibilitatea si accesul la datele cu caracter personal.

Protectia implicita a datelor cu caracter personal

TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. va implementa masurile tehnice si organizationale adecvate pentru a asigura ca sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.

Responsabilitate

TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. isi asuma responsabilitatea pentru toate activitatile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, isi manifesta responsabilitatea si are capacitatea de a demonstra conformitatea.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

  • dreptul de a obtine de la TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L., la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L.;
  • dreptul de a obtine de la TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L., la cerere si in mod gratuit, rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
  • dreptul de a obtine de la TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L., la cerere si in mod gratuit, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legislatia;
  • dreptul de a obtine de la TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L., la cerere si in mod gratuit, informarea asupra operatiunilor efectuate cu datele personale si identitatea tertilor carora le-au fost dezvaluite datele personale, daca acesta informare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele ?n cauza;
  • dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care au fost incalcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

INFORMAREA COMPLETA SI CONSISTENTA A PERSOANEI VIZATE

TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. va informa persoanele vizate in mod complet si direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informarea se va realiza si prin publicarea prezentei Politici pe site-ul companiei https://www.tracesofheels.ro

CONSIMTAMANTUL PERSOANEI VIZATE

TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L. va prelucra date cu caracter personal doar daca persoana vizata si-a exprimat consimtamantul expres si neechivoc.

In situatia in care in calitate de client doriti ca datele personale de identificare sau a firmei dumneavoastra sa nu fie portate catre terti sau sa fie sterse din baza noastra de date va rugam sa ne adresati o notificare scrisa pe adresa de email: office@tracesofheels.ro

Pentru reclamatii privind utilizarea abuziva a datelor cu caracter personal va rugam sa accesati site-ul Autoritatii Nationale de prelucrare a datelor cu caracter general la adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact